Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020

(PLVN) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt thấp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Làm thủ tục cho người dân nộp thuế.

Làm thủ tục cho người dân nộp thuế.

Theo báo cáo của ngành thuế tỉnh Bắc Kạn, 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính đạt trên 268 tỷ đồng, đạt trên 40% so với dự toán Bộ Tài chính và đạt gần 85% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt thấp là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Việc thu nợ và xử lý nợ thuế đối với một số doanh nghiệp gặp khó khăn do doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, không có việc làm hoặc không tiêu thụ được sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp chưa ổn định được sản xuất, nợ xấu ngân hàng tăng cao nên không thể xử lý được nợ thuế. Ngoài ra, do một số chính sách thay đổi, đặc biệt là thực hiện chính sách gia hạn, giảm thuế do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên nguồn thu ngân sách cũng bị ảnh hưởng.

Đồng thời, một số ít doanh nghiệp chưa tự giác chấp hành pháp luật về thuế, chây ỳ, nợ thuế và chiếm dụng tiền thuế để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc trả nợ tiền vay, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế.

Chiếm tỷ trọng lớn là nguồn thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết được 240,2 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 43% dự toán giao. Nhiều khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh cũng đạt thấp so với dự toán giao như: Ngoài quốc doanh đạt 38,5%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 44,4%; thuế bảo vệ môi trường 42,6%; thu phí, lệ phí 36,6%... 

Có nhiều khoản thu đạt khá so với dự toán, nhưng lại chiếm tỷ trọng nhỏ như: Doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 50,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 370% (thu được 370 triệu đồng/dự toán 100 triệu đồng); thuế thu nhập cá nhân đạt 58%; lệ phí trước bạ 50,8%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 62%.

Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn nên nguồn thu ngân sách sẽ tác động giảm. Đây là thách thức không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch thu cả năm.

Để thực hiện dự toán pháp lệnh được giao là 670 tỷ đồng và dự toán phấn đấu là 720 tỷ đồng, trong 6 tháng cuối năm 2020, cơ quan thuế tỉnh sẽ tập trung cho công tác thu ngân sách nhà nước, tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu năm 2020.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý để khai thác nguồn tăng thu, bù đắp thiếu hụt các nguồn khác.

Tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, rà soát tất cả các công trình trên địa bàn đưa vào quản lý theo bộ thuế. Rà soát nguồn vốn giải ngân xây dựng cơ bản, tập trung thu đầy đủ các công trình có nguồn vốn được thanh toán.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thu, những khó khăn vướng mắc đối với công tác thu ngân sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và tham mưu cho Ban chỉ đạo thu ngân sách của tỉnh và các huyện, TP tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020 theo chỉ tiêu đã được giao./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm