Ban Bí thư bổ nhiệm cán bộ

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh: VGP News.

Ảnh: VGP News.

Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiều qua, 28/5, thay mặt Ban Bí thư, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Ngọc Hà.

"Việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sự đánh giá cao của Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, Ban Giám đốc Học viện, các cán bộ chủ chốt của Viện Lịch sử Đảng đối với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đồng chí trước khi được bổ nhiệm",  Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.

Cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao cho trọng trách, tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được giao và cam kết luôn học hỏi quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm