Ban Bí thư chỉ định nhân sự

(PLVN) - Ban Bí thư trung ương Đảng (Ban Bí thư) chỉ định 6 cán bộ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự

Tại hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức ngày 2/6, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao quyết định chỉ định 6 cán bộ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các cán bộ gồm: ông Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; ông Hồ Duy Thành, Bí thư Huyện ủy M’Đrắk tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn, Bí thư Huyện ủy Ea Súp tỉnh Đắk Lắk; ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk; bà H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; và ông Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, 6 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đều đã kinh qua, điều hành các lĩnh vực quan trọng và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Đây là nguồn nhân lực mới bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có những đóng góp vào các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói.

Cùng chuyên mục
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

(PLVN) -Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo. Người kế thừa di sản truyền thống của dân tộc và với 30 năm hoạt động ở nước ngoài tiếp cận nhiều nền văn hóa, văn minh của nhân loại, phát triển nhận thức cùng thời đại.

Đọc thêm