Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hải Phòng đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2023

(PLVN) - Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hải Phòng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 4 đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.
Vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II đang được điều tra, xử lý.
Vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II đang được điều tra, xử lý.

Phiên họp được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành 6 văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các văn bản của các cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành 13 văn bản chỉ đạo, triển khai 3 Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng…

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy đã ban hành 370 văn bản để triển khai thực hiện đồng thời tổ chức 317 hội nghị phổ biến, quán triệt cho trên 30.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đặc biệt đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 9 tháng các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 165 cuộc kiểm tra, giám sát; phát hiện, khởi tố 04 vụ án tham nhũng, tiêu cực...

Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản và trong điều tra xử lý một số vụ án, vụ việc; thống nhất đánh giá và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc, nhất là những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Đồng thời, Ban Nội chính Thành ủy cũng làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý và đôn đốc xử lý đơn thư của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo, qua đó phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý 8 vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, tiêu cực; đến nay Cơ quan điều tra Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ án với 8 bị can.

Trong những tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo: Tiếp thu ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường chỉ đạo thể chế hoá, cụ thể hoá, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật; thường xuyên rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo sẽ thực hiện nghiêm các Kết luận của Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, tăng cường chỉ đạo xử lý tin báo về các hành vi gian lận thuế, trốn thuế và các tội phạm về thuế.

Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, xử lý để báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp hàng tháng; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo định kỳ và kịp thời thỉnh thị, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương đối với những vụ việc có khó khăn, vướng mắc.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 04 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực đăng kiểm, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lái xe... vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, gồm: Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 15-05D; Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 10, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 15-01V Hải Phòng; Vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II.

Đọc thêm