Ban hành kế hoạch “Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam“

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa  ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức “về nguồn”

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức “về nguồn”

Theo kế  hoạch này, từ nay tới tháng 8/2015, ngành Tư pháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa từ Trung ương tới địa phương. 

Giáo dục truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm

Mục đích mà các hoạt động kỷ niệm được ngành Tư pháp hướng tới là tuyên truyền, giáo dục truyền thống, những đóng góp của ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những đóng góp trong giai đoạn 10 năm từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2005 - 2015) vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính của đất nước. 

Các hoạt động cũng nhằm tổng kết thực tiễn phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng trong toàn ngành từ năm 2010 đến nay; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp; đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, thiết thực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ  IX.

Bộ Tư pháp cũng mong muốn thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV để nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của toàn ngành trong giai đoạn mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2015. 

Sẽ phát động cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam

Theo kế hoạch vừa được ban hành, sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra ngay từ thời điểm này tới tháng 8/2015. Cụ thể, ngành Tư pháp sẽ tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp; về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước; các hoạt động, mục tiêu, giải pháp của Bộ, ngành về đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một trong ba đột phá chiến lược theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; khắc phục triệt để việc nợ đọng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. 

Ngành Tư pháp sẽ mở chuyên trang “70 năm ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống ngành Tư pháp, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của ngành và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV; cung cấp các thông tin, sự kiện đáng nhớ trong lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp để phục vụ cho việc tìm hiểu về Ngành. 

Văn phòng Bộ Tư pháp được giao chủ trì tiếp tục hoàn thiện Phòng Truyền thống ngành Tư pháp; tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp, tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng, xuất bản ấn phẩm (brochure) và video clip giới thiệu về Bộ, ngành Tư pháp;  xây dựng phim tư liệu về ngành Tư pháp trong giai đoạn 10 năm (2005 - 2015); chỉnh trang Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang…

Báo Pháp luật Việt Nam và Viện Khoa học pháp lý được giao chủ trì  tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp, công tác tư pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam được giao chủ trì tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật sẽ chủ trì tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11... 

Nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng đồng thời được triển khai như: kiện toàn tổ chức, hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên; chỉnh trang trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức hội trại “Về nguồn” của đoàn viên, thanh niên ngành Tư pháp tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp; nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp Việt Nam…

Đặc biệt, các hoạt động văn nghệ, thể thao sẽ được tổ chức sôi động thông qua “Hội thi nghệ thuật quần chúng ngành Tư pháp” và “Hội thao ngành Tư pháp lần thứ II”. Nhiều hoạt động thi đua khen thưởng cũng sẽ được tổ chức trong thời gian này. 

Dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2015. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm