Ban hành Kế hoạch kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

(PLVN) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2379/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của Ngành Tư pháp Việt Nam trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, lòng tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời nhằm tổng kết thực tiễn phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng trong toàn Ngành từ năm 2015 đến nay; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp. Từ đó đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, thiết thực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2020.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống; chỉnh trang trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉnh trang và tổ chức Lễ dâng hương tại Khu di tích cơ quan Bộ tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức gặp mặt thân mật nhân dịp Ngày truyền thống của Ngành cùng nhiều hoạt động tri ân, hoạt động thể thao, thi đua khen thưởng. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, xây dựng, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm