Bất ngờ Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

(PLO) - Hôm qua (29/11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (BVNTD VN)  đã tổ chức Đại hội thành lập. Trước đó, NTD chỉ biết đến Hội Tiêu chuẩn và BVNTD VN (VINASTAS) có “tuổi đời” gần 30 năm...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Trao đổi với PLVN trước thềm Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch lâm thời Hội BVNTD VN cho biết, việc thành lập Hội BVNTD VN, một tổ chức xã hội trên cơ sở tách ra từ VINASTAS (tổ chức xã hội - nghề nghiệp) là để bảo đảm tính pháp lý và thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện các nội dung tham gia BV quyền lợi NTD của tổ chức xã hội theo đúng quy định của Luật BV quyền lợi NTD. Ông Hùng - nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASTAS. Trước khi về VINASTAS, ông Hùng là Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 22/8, VINASTAS đã tổ chức Đại hội và ra Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Hội BVNTD VN trên cơ sở tách từ VINASTAS. Đại hội cũng thông qua Ban lãnh đạo lâm thời Hội BVNTD VN gồm  70 người. Ban lãnh đạo lâm thời đã quyết định cử bộ phận thường trực gồm 11 người, ông Nguyễn Mạnh Hùng  được cử làm Chủ tịch lâm thời.

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ đã có Quyết định cho phép tách Hội Tiêu chuẩn và BVNTD VN thành Hội Khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa, chất lượng và BVNTD VN và Hội BVNTD VN. Quyết định cũng nói rõ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định này, VINASTAS chuyển giao tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ cho Hội BVNTD VN theo Nghị quyết Đại hội và quy định của pháp luật; đổi tên của Hội thành Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng VN (Tên viết tắt Hội Tiêu chuẩn và Chất lượng VN) và báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội theo quy định của pháp luật.

Theo Đề án thành lập, hiện cả nước có 54 hội địa phương của VINASTAS, trong đó có 40 hội mang tiên Hội BV quyền lợi NTD, 13 hội mang tiên Hội Tiêu chuẩn và BV NTD, 1 hội mang tên Hội Đo lường và BVNTD. Sau khi tách hội, trong số 54 hội địa phương có 50 hội đăng ký tham gia Hội BVNTD VN, 3 hội đăng ký tham gia Hội Tiêu chuẩn và Chất lượng VN. Ngoài ra, Hà Nội và Hưng Yên chưa đăng ký. Trước đó Bắc Kạn đăng ký tham gia Hội BVNTD VN nhưng trước Đại hội đã tự giải thể do không có kinh phí hoạt động. 

Ngoài ra, trong 10 tổ chức trực thuộc có 7 tổ chức đăng ký tham gia Hội Tiêu chuẩn và Chất lượng VN, 3 đơn vị đăng ký tham gia Hội BVNTD VN; trong 5 tổ chức thành viên có 3 tổ chức đăng  ký tham gia Hội BVNTD VN, còn 2 tổ chức đã lâu không hoạt động. Ngoài các đơn vị, tổ chức trên cũng có thêm 2 tổ chức và 5 cá nhân đang ký tham gia Hội BVNTD VN.

Như vậy, có thể thấy với việc thành lập Hội BVNTD VN, phần lớn các hội địa phương, các tổ chức trực thuộc, đơn vị thành viên đều theo về Hội BVNTD VN. 

 “Hội BVNTD VN tuy đến nay mới thành lập nhưng trên thực tế hoạt động BV quyền lợi NTD đã được tổ chức tiền thân là VINASTAS tiến hành đến nay đã 27 năm. Sự ra đời của Hội BVNTD VN là sự tiếp nối truyền thống đó nhưng trên bình diện mới khi được thực hiện đầy đủ các nội dung tham gia BV quyền lợi NTD theo Luật BV quyền lợi NTD, vốn thuộc trách nhiệm của tổ chức xã hội có đủ điều kiện để góp phần vào việc bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương trong quan hệ mua bán và sử dụng dịch vụ…” - Chủ tịch lâm thời Hội BVNTD VN phát biểu. 

Theo thông tin của PLVN, mặc dù nội dung BVNTD đã đi theo Hội BVNTD VN nhưng Báo Người Tiêu dùng vẫn ở lại với Hội Tiêu chuẩn và Chất lượng VN. 

Đại hội ngày hôm qua cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khoá 1 (2018- 2023), ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Trung làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội cũng thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 1 (2018- 2023). 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm