BĐBP An Giang: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng

(PLVN) - Đồn Biên phòng Nhơn Hưng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang lựa chọn tổ chức điểm. Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Hưng chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “BĐBP tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhiều chương trình, mô hình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương” đạt nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ khóm và Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Giai đoạn 2019 - 2024, công tác khen thưởng của đơn vị luôn bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và thực hiện đúng quy trình, thủ tục đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, được thực hiện từ dưới lên, kết hợp cấp trên phát hiện. Từ đó, thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng, có 12 tập thể, 39 cá nhân được tặng thưởng trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.

Ngoài ra, có 8 tập thể, 5 cá nhân được Bộ tư lệnh BĐBP, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong các phong trào, các cuộc vận động... Bên cạnh đó, đơn vị còn tham gia nhiều cuộc thi do trên phát động và đạt được nhiều thành tích.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đã đạt được trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác thi đua khen thưởng và thi đua Quyết thắng ở đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, có nề nếp, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành nội dung, chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2024-2029.

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có biện pháp tổ chức tốt giữa thi đua thường xuyên gắn với thi đua đột kích, chuyên ngành, chuyên đề; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và của địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, tập thể Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và 2 cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đọc thêm