Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW: Bộ GTVT đã chỉ đạo các tổ chức Đảng quyết liệt hoàn thành nhiều dự án quan trọng

(PLVN) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Dự buổi làm việc về phía Đảng ủy Khối có các ông: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối...

Về phía Đảng ủy Bộ GTVT có ông Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; các Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Bộ GTVT.
Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả

công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Bộ GTVT.

Tại buổi làm việc, ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo tóm tắt kết quả công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Bộ GTVT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; công tác lãnh đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Bộ GTVT và Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

“Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, của Thủ tướng; sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GTVT; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng những tháng đầu năm 2024 đã đề ra”, ông Tiến nêu.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị và báo cáo tại buổi làm việc, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT rất quan trọng, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Bộ hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của xã hội, của Đảng, Chính phủ; đặc biệt Bộ GTVT đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Điều đó thể hiện vài trò của các tổ chức, đoàn thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngành GTVT.

Ông Thể đánh giá cao Bộ GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, những chủ trương lớn mà Đảng đang triển khai như thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, việc Đảng ủy Khối bố trí buổi làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT có rất nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm toàn diện, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy Bộ và thắt chặt hơn mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT.

Theo ông Tuấn, để đạt được những kết quả trong thời gian qua là có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Khối với Ban Cán sự đảng, sự tích cực chủ động của Đảng ủy Bộ cùng với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ để Bộ GTVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đọc thêm