Bổ nhiệm 2 chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Công an

Hai Thứ trưởng, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương, được bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bổ nhiệm 2 chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Công an

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an mới ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam (sinh năm 1955, quê quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Thứ trưởng Bộ Công an). 

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956, quê quán: Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Thứ trưởng Bộ Công an). 

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/8.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm