Bổ nhiệm sai quy định, Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum bị kỷ luật

Tỉnh ủy Kon Tum vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh này.

Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ: Bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm người chưa được quy hoạch;

Không thông báo công khai trước cơ quan, đơn vị trước khi người có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm cán bộ; đánh giá cán bộ, công chức tùy tiện, thiếu khách quan; kết quả đánh giá, phân loại công chức không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức.

Vi phạm của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã gây dư luận xấu trong nội bộ ngành, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, công chức TAND hai cấp; dẫn đến làm xáo trộn về tổ chức, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm