Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020

(PLVN) - Bộ Quốc phòng ngày 17/7 tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo và các tiểu ban trực thuộc để rà soát công tác chuẩn bị cho các hội nghị, hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020. Ảnh Tuổi Trẻ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020. Ảnh Tuổi Trẻ

Trình bày báo cáo trung tâm về công tác chuẩn bị, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng được triển khai từ sớm, trong đó Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy T.Ư, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4/2018.

Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Danh mục các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ.

Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được triển khai từ đầu năm 2019 ở nhiều cấp. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trên tất cả các mặt công tác, từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương các cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020 và chỉ đạo, trước hết cần quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm ASEAN 2020.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm ASEAN 2020.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm