Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

(PLO) - Ngày 4/12, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC và kết quả triển khai đề án CCHC năm 2018. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức quân đội giai đoạn 2016-2021”, Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội” và thực hiện giảm 10% quân số tại các cơ quan chiến lược, chiến dịch. Năm 2018, Bộ Quốc phòng đã ban hành 4 thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu quân số chung toàn quân”.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ công bố 9 thủ tục hành chính (TTHC) Biên phòng điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc gia cấp độ 4; tiếp nhận, giải quyết cho khoảng 10 triệu đối tượng thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực của Bộ Quốc phòng quản lý, tập trung vào lĩnh vực xuất, nhập cảnh, chính sách, bảo hiểm xã hội, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục. Công tác CCHC đã rút ngắn tối đa thời gian thông quan, giảm tối đa chi phí hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, thủ tục giải quyết công việc nội bộ còn quá nhiều khâu, nhiều bước, thời gian dành cho việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất ngắn. Công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào giải quyết các TTHC và quy trình giải quyết công việc chuyên môn ở cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, nhân rộng mô hình, cách làm hay; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực giấy tờ công dân, chế độ báo cáo. Các thành viên Ban Chỉ đạo của các cơ quan chủ trì tiểu đề án tiếp tục chỉ đạo thực hiện các sản phẩm hiện đang triển khai và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, sản phẩm năm 2019.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Quang cảnh Hội nghị.

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đọc thêm