Bổ sung 553 tỷ đồng mua gạo dữ trữ quốc gia

Sáng nay, 12/12, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo Tờ trình của Chính phủ. 

Bổ sung 553 tỷ đồng mua gạo dữ trữ quốc gia

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 19, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Theo Tờ trình của Chính phủ, từ ngày 1/4/2016 - 30/6/2017, để cứu trợ cho nhân dân các địa phương tại các vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ Tết nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng với số vốn khoảng 553 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số lượng gạo nêu trên.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 553 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 cho Bộ Tài chính để mua bù 58.885 tấn gạo đã xuất cấp. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và cho rằng, việc bổ sung dự toán 553 tỷ đồng để mua bù số gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ như đề nghị của Chính phủ là cần thiết.

Về nguồn vốn, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán. 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ đồng tình với các nội dung của Tờ trình cũng như Báo cáo thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo Tờ trình của Chính phủ.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm