Bộ Tài chính đề xuất bỏ nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

(PLO) - Điều kiện về vốn tối thiểu hay tiêu chuẩn với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo đại diện Bộ Tài chính là không cần thiết. Cơ quan này cũng kiến nghị bãi bỏ Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Vietnamplus.vn cho hay.

Theo tờ trình vừa được Bộ Tài chính gửi Chính phủ, Nghị định số 104/2007/NĐ-CP đang quy định 2 nhóm điều kiện chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Một là điều kiện về vốn và hai là điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động của các doanh nghiệp này.

Riêng với vốn, quy định nêu rõ, mức tối thiểu là 2 tỷ đồng để đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có cơ sở vật chất tối thiểu khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành tài chính cho rằng, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán,... đa số ngành nghề khác, vốn không còn là một điều kiện kinh doanh.

Theo báo cáo của 43 tỉnh, thành phố, đến hết năm 2015, cả nước có 3 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ còn hoạt động. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 16 cơ sở đang hoạt động, thành phố Đà Nẵng có 4 doanh nghiệp và An Giang có 1 doanh nghiệp. 

Với tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động, nghị định có ghi, người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đảm bảo điều kiện về tư pháp (có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án) và điều kiện về năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh).

Tuy vậy, qua quá trình thực hiện, lãnh đạo Bộ Tài chính thấy rằng, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp ngành đó mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp khác cũng như đến nền kinh tế. Từ đó, đại diện ngành tài chính cho rằng, không cần thiết phải quy định điều kiện về năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngoài ra, với điều kiện về lý lịch tư pháp, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP hiện tại đã quy định đầy đủ các điều kiện này nên lãnh đạo Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh: “Không cần thiết quy định thêm các điều kiện về lý lịch tư pháp đối với người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Ở hướng khác, đại diện Bộ Tài chính cũng dẫn ý kiến Bộ Công an cho rằng, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy công tác quản lý đối với ngành, nghề này hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ Công an và được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Từ những ý kiến trên, lãnh đạo Bộ Tài chính trình Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP. Đại diện Bộ này đánh giá, việc bãi bỏ nghị định trên vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm