Bố trí lao động hợp lý - “kim chỉ nam” thành công của Điện lực Hưng Yên

(PLVN) - Đào tạo lao động nữ trực ca vận hành để rút bớt lao động nam sang tham gia sản xuất trực tiếp, sắp xếp đội ngũ lao động linh hoạt, hợp lý cộng thêm việc sử dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, Điện lực Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong năm 2020.

Sử dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Sử dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Bố trí lao động linh hoạt, hợp lý

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Hưng Yên không ngừng áp dụng nhiều giải pháp để giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Với nhân lực của công ty số lượng đông đảo có trình độ chuyên môn cao với 748 lao động, trong đó: Trình độ trên đại học 34 người, Đại học: 341 người, Cao đẳng: 56 người, Trung cấp: 135 người, Công nhân kỹ thuật: 182 người. Lao động nữ 174 người, chiếm 23,3%

PC Hưng Yên đã thực hiện các giải pháp nhằm xóa bỏ các tình trạng bố trí lao động bất hợp lý, giảm thiểu tình trạng thừa thiếu cục bộ và lực lượng lao động gián tiếp không phù hợp.

Các đơn vị trực thuộc Công ty đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động trực tiếp, đặc biệt là lực lượng lao động tại các đơn vị sản xuất tại cấp Tổ, Đội sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Lực lượng lao động tại các Tổ, Đội cơ bản đã bố trí linh hoạt, khoa học, tiết kiệm, kiêm nhiệm, phù hợp với khối lượng công việc đảm nhận, địa bàn hoạt động.

Việc lập kế hoạch thực hiện công việc, lịch công tác tại các Đơn vị, Tổ, Đội sản xuất đã có sự bố trí, sắp xếp, phối kết hợp công việc một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian của CBCNV, tiết kiệm chi phí đi lại cho người lao động.

Công ty cũng bố trí lao động theo trình độ đào tạo và năng lực của người lao động. Bố trí từng cá nhân lao động phù hợp với tính chất công việc và có sự cân đối, hỗ trợ lẫn nhau.

Bố trí lao động hợp lý - “kim chỉ nam” thành công của Điện lực Hưng Yên ảnh 1
 Luôn bố trí vị trí lao động hợp lý

Đặc biệt, Công ty đã đào tạo lực lượng lao động nữ trực ca vận hành tại các Điện lực để rút bớt lực lượng lao động Nam tại bộ phận này bổ sung cho lực lượng lao động trực tiếp của Đội sản xuất kinh doanh tổng hợp. Trong năm 2018 đã có 4 lao động nữ trực ca vận hành tại các Điện lực: Mỹ Hào, Kim Động, Văn Giang.

Năm 2020 Công ty đã đào tạo và bổ sung 05 lao động nữ thay thế lao động nam trực ca vận hành tại các Điện lực, 1 lao động nữ trực vận hành luân chuyển công tác; đến nay toàn Công ty có 8 lao động nữ làm nhiệm vụ trực ca vận hành tại các Điện lực.

Áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Đại diện PC Hưng Yên cho biết, mô hình tổ chức các đơn vị luôn được kiện toàn để phù hợp với mô hình mới theo quy định của Tổng công ty; Đảm bảo hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Công ty bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý. Chủ động nghiên cứu, áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại vào SXKD để nâng cao năng suất lao động.

Đó là lắp đặt và khai thác sử dụng công nghệ 3G/GPRS qua công tơ điện tử, thu thập dữ liệu chỉ số định kỳ qua một số công nghệ như: RF, PLC, DCU-RF về hệ thống máy chủ tại đặt tại Công ty; thực hiện rửa sứ hotline, đẩy mạnh thực hiện kiểm tra định kỳ lưới điện bằng camera nhiệt, UltraTEV Plus2 để nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ các thiết bị điện trên lưới điện kịp thời xây dựng phương án xử lý giảm thiểu sự cố.

Công ty đã áp dụng nhiều phần mềm ứng dụng hữu ích trong SXKD đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó còn áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc theo KPIs; việc đánh giá được thực hiện đối với tất cả các đơn vị và đến từng cá nhân người lao động đã đem lại hiệu quả chính xác về chất lượng hiệu quả công việc và năng suất lao động.

PC Hưng Yên luôn là đơn vị dẫn đầu trong Tổng công ty về năng suất lao động. Tính đến hết tháng 10/2020 năng suất bình quân khách hàng/LĐ đạt 604,6 khách hàng/người, năng suất lao động bình quân điện thương phẩm/LĐ đạt 5,1 triệu kWh/người). Năng suất lao động của Công ty luôn đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Bên cạnh đó các biện pháp giảm chi phí cũng được sử dụng hiệu quả như: Tiết kiệm lao động- nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động; tiết giảm các chi phí chưa cần thiết để tập trung chi phí cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm: Thay thế công tơ định kỳ, thay thế công tơ điện tử - đo xa, sửa sửa tối thiểu, sửa chữa thường xuyên lưới điện... Do làm tốt công tác này nên trong nhiều năm liền Công ty luôn đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi phí Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Với kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo toàn thể CBCNV và người lao động của Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; chủ động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch SXKD của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo tốt nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm