Bộ trưởng Công Thương kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 500kV tại Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 500kV mạch 3 Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối tại Hưng Yên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 500kV tại Hưng Yên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 500kV tại Hưng Yên.

Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối là một trong các dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 500kV 2 mạch, dài khoảng 126,9km đi qua địa phận 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; trong đó, qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài khoảng 7,26 km, gồm có 34 vị trí móng cột thuộc địa phận thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm.

Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay, 34 vị trí móng cột đã được bàn giao để các nhà thầu thi công với tổng diện tích đất móng cột bàn giao là 4,06 hecta. Đối với phần hành lang tuyến, đến ngày 31/5/2024, tỉnh đã bàn giao cho chủ đầu tư 26/26 khoảng néo và hành lang tuyến đường dây 500kV.

Trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng loạt 4 gói thầu thi công. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành thi công 34/34 móng; dựng xong 11/34 cột, đang dựng 23/34 cột; đã kéo xong dây 1/26 khoảng néo…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Hưng Yên và nhà thầu trong việc triển khai thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối. Bộ trưởng Công Thương đồng thời đề nghị nhà thầu phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Quá trình thi công, cần chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông; xây dựng lịch trình, kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đọc thêm