Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng

(PLVN) - Sáng 19/3, Bộ trưởng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng.

Các dự án gồm Trụ sở Cục THADS Hà Nội, Cơ sở số 10 Phan Văn Trường, dự án số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình . Cùng đi với Bộ trưởng có lãnh đạo Cục Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án, Tổng cục THADS, Cục THADS TP. Hà Nội, Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện chính quyền địa phương.

Tại Trụ sở Cục THADS, đại diện Cục THADS Hà Nội cho biết, từ khi tiếp nhận bàn giao đầu năm 2019 đến nay, Cục THADS thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, vận động thuyết phục nhân dân nhận tiền và bàn giao đất cho Dự án. Hiện nay còn 07 hộ gia đình chưa nhận tiền Bồi thường và bàn giao đất cho Dự án (1.005,3 m2), Cục THADS đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. Bên cạnh đó, Cục THADS vẫn đang tiếp tục phối hợp để vận động người dân tự nguyện thực hiện.

Kiểm tra thực địa tại Trụ sở Cục THADS Hà Nội, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là công trình quan trọng, là bộ mặt của THADS thủ đô do đó Cục THADS cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. 

Với chính quyền địa phương, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp để công trình sớm được xây dựng.

Một số hình ảnh Bộ trưởng kiểm tra thực tế dự án xây dựng trụ sở Cục THADS Hà Nội:

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 1

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 2

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 3

  
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 4

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 5

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 6

 Một số hình ảnh Bộ trưởng kiểm tra thực tế dự án Cơ sở số 10 Phan Văn Trường:

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 7

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 8

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 9

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 10

  Kiểm tra tại dự án 139 Nguyễn Thái Học, Bộ trưởng xem xét cẩn trọng nhiều hạng mục công trình và lưu ý với Ban Quản lý dự án một số vấn đề; trong đó có việc tập trung đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Bộ trưởng cũng động viên các lực lượng thi công hoàn thiện công trình để nghiệm thu trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Bộ trưởng kiểm tra dự án 139 Nguyễn Thái Học:

Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 11

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 12

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 13

 
Bộ trưởng Lê Thành Long kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng ảnh 14

 
Cùng chuyên mục

Đọc thêm