Bộ trưởng Lê Thành Long: Nghề Đấu giá viên rất đặc thù

(PLO) - Giải trình một số vấn đề của Luật Đấu giá tài sản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh tính đặc thù của nghề đấu giá tài sản.  Bởi hầu hết tài sản bán đấu giá là tài sản của nhà nước nên nếu không chuẩn theo nghề, không có đạo đức đầy đủ, không có quy định chặt chẽ thì người thiệt hại đầu tiên sẽ là nhà nước và tình trạng quân xanh, quân đỏ, dìm giá, thông thầu sẽ rất nhiều.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu trong phiên họp sáng 24/10

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu trong phiên họp sáng 24/10

Theo kế hoạch, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo Luật Đấu giá tài sản, sáng nay, trong phiên họp công khai tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã thay mặt ban soạn thảo giải trình một số vấn đề liên quan đến Dự luật này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Phải xác định rõ đây là luật hình thức, không phải luật nội dung. Chính vì thế tất cả những vấn đề liên quan đến nội dung như tài sản bán đấu giá liên quan đến thi hành án đã quy định trong Luật thi hành án, liên quan đến quyền sử dụng đất đã có trong Luật đất đai, đến các tài sản khác của Nhà nước đã có trong Luật quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước...

Các hệ quả liên quan đến những quan hệ mà nó xác lập trước khi chúng ta bán đấu giá và sau khi chúng ta bán đấu giá đều đã được xử lý ở đâu đó. Ví dụ như pháp luật về Dân sự bảo vệ quyền của người thứ ba ngay tình...

"Rất nhiều các câu hỏi, các vấn đề đặt ra ở đây theo tôi đã được xử lý ở các luật chuyên ngành và đây là luật hình thức sẽ không can thiệp vào xử lý các trường hợp cụ thể, ví dụ như tranh chấp về quyền sở hữu, xác lập quan hệ nọ, quan hệ kia ra làm sao." - Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Trên tinh thần như vậy, Bộ trưởng  cho biết: "Nếu vấn đề gì còn thiếu thì chúng tôi sẽ có rà soát thêm. Tuy nhiên, tinh thần Ban soạn thảo đã cố gắng đến mức tối đa rà được các quy định của pháp luật hiện hành."

Liên quan đến tài sản cá nhân ở Khoản 2, Điều 3 (Tài sản do cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.) Bộ trưởng cho biết: Quy định trong luật như vật chỉ mang tính chất khuyến khích còn trên thực tế các tài sản cá nhân gần như chưa có bán đấu giá: "Chúng ta đưa vào Khoản 2, Điều 3 và gắn với tài sản của tổ chức, cá nhân đó là phương án trả giá xuống. Trả giá xuống là một trong những trường hợp có đại biểu Quốc hội hỏi tại làm sao lại không công khai giá khởi điểm thì chính là trường hợp này và trên thực tế rất ít." 

Về mối quan hệ của Luật Đấu giá tài sản với các luật khác, Bộ trưởng cho biết: Đây là luật về hình thức, về trình tự, thủ tục, cho nên khi chúng ta so sánh với các luật khác thì chúng ta hãy lấy nội dung.

"Vậy, trình tự, thủ tục về bán đấu giá ở các luật khác được quy định ra sao. Chúng tôi đã rà và thấy duy nhất có một luật đó là Luật Thương mại quy định có 27 điều khác nhau, quy định về trình tự thủ tục về bán đấu giá tài sản của thương nhân. Còn lại là không có, từ Luật đất đai cho đến thi hành án cho đến tất cả các luật khác đều dẫn chiếu đến quy định của Nghị định 17 về bán đấu giá. Có nghĩa trình tự thủ tục là dẫn chiếu ngược trở lại đây và sắp tới khi chúng ta có luật này thì dẫn chiếu đến luật này. Còn lại Luật Thương mại chúng tôi đã rà và về cơ bản thống nhất về trình tự, thủ tục, các bước.

Về nguyên tắc chúng ta phải bãi một số quy định khác ở trong Luật thương mại nếu không phù hợp với luật này, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát.Còn lại các luật khác đều dẫn chiếu đến đây nên không có chuyện mâu thuẫn giữa dự thảo bộ luật này với các luật khác trong trường hợp được Quốc hội thông qua."

Liên quan đến quy khái niệm "nghề", Bộ trưởng bày tỏ: "Ở đây có hạn chế về hình thức doanh nghiệp, có yêu cầu cao về tiêu chuẩn và kinh nghiệm của những người được chọn để đào tạo, đào tạo nghề, tập sự hành nghề rồi mới được ra hành nghề. Đây là một nghề tư pháp, một nghề đặc thù. Đặc biệt, thiết kế luật của chúng ta ở đây cơ bản bán tài sản của nhà nước nên nếu không chuẩn theo nghề, không có đạo đức đầy đủ, không có quy định chặt chẽ thì người thiệt hại đầu tiên sẽ là nhà nước và tình trạng quân xanh, quân đỏ, dìm giá, thông thầu sẽ rất nhiều.

Trên tinh thần như vậy về hình thức hành nghề chỉ có hai loại doanh nghiệp là công ty tư nhân và công ty hợp danh. Vì chúng ta cho rằng cần phải đối nhân và cần phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với hành vi của mình và đối với những hệ quả mà mình xảy ra."

Bộ trưởng cũng khẳng định những quy định của Luật này không trái với Hiến pháp và không trái với Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. "Hiến pháp quy định chúng ta có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật... Ở đây hoàn toàn không có chuyện không phù hợp với Hiến pháp và không phải không phù hợp với Luật doanh nghiệp cũng như Luật đầu tư", ông khẳng định. 

Về các quy định liên quan đến chuyện đào tạo nghề, đến tiêu chuẩn của đấu giá viên, Bộ trưởng bộ Tư pháp cho biết: "Chúng tôi đã có rà soát và thấy có một số các chức danh cần phải có trình độ đào tạo mang tính chất tương đồng gắn với công việc, bản chất công việc của nghề đấu giá viên. Chúng tôi liệt kê ra một số các đối tượng như vậy với bao nhiêu năm được hành nghề, bao nhiêu năm được miễn. Câu chuyện 5 năm hay 3 năm đối với hành nghề sẽ có thể tính toán thảo luận thêm để xem như thế nào phù hợp với thực tế. Đây là một nghề đặc thù, chúng ta lại là nghề kinh doanh có điều kiện, cho nên chúng ta phải thiết kế một cách phù hợp."

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm