Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 752/QĐ-TTg của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021 gồm 18 thành viên do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021 ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và ban hành phương án Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021; tổ chức điều tra thí điểm để hoàn thiện về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai cuộc Tổng điều tra; tổ chức chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án được phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định thành lập Tổ Thường trực Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021 giúp việc Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021 sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm