Bộ Tư pháp chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) -Ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch.

Bộ Tư pháp chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Chỉ đạo đã báo cáo thông tin, đánh giá tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ. Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ nâng cao nhận thức, không được chủ quan trước diễn biến mới của dịch bệnh. 

Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Bộ phối hợp Văn phòng Bộ và cơ quan y tế chủ động thực hiện các biện pháp; đôn đốc, giám sát các công đoàn cơ sở trong việc bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bộ Tư pháp chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1
 

Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với điều kiện; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế; định kỳ hàng ngày cập nhật thông tin của các cán bộ đi công tác từ vùng dịch để có tư vấn, tham mưu kịp thời.

Đối với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước của Bộ, ngành, Thứ trưởng yêu cầu cần quán triệt đầy đủ tinh thần vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Riêng với các hoạt động tập huấn, cần chuyển sang hình thức trực tuyến và thực hiện nghiêm theo các khuyến cáo trong thời điểm phòng, chống dịch trước đây. Tăng cường truyền thông để thông tin đầy đủ, kịp thời công tác phòng chống dịch của Bộ Tư pháp đồng thời nghiên cứu các quy định xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch.

Về công tác chuẩn bị Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp, trong thời gian chưa có chỉ đạo cụ thể, Thứ trưởng đề nghị vẫn tiếp tục thực hiện các công việc, tuy nhiên, cần có phương án, kịch bản tổ chức theo hướng trực tuyến. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm