Bộ Tư pháp lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị xét, khen thưởng 'Huân chương Lao động' hạng Ba

(PLVN) -  Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét, khen thưởng cấp nhà nước trình năm 2023.

Theo đó, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) lấy ý kiến nhân dân về 01 trường hợp đề nghị xét, khen thưởng "Huân chương Lao động" hạng Ba về thành tích cống hiến là ông Võ Văn Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Việc lấy ý kiến nhân dân về trường hợp khen thưởng được thực hiện từ ngày 23/6/2023 đến hết ngày 28/6/2023.

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: thiduakhenthuong@moj.gov.vn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ thời điểm lấy ý kiến (23/6/2023).

Đọc thêm