Cán bộ Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận, ngoài sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, thì mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Đó là chia sẻ của anh Lê Minh Tiến, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc với chúng tôi.

Vị cán bộ trẻ có năng lực

Như có duyên với lĩnh vực Tư pháp, sau thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, anh Lê Minh Tiến được điều động làm Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật và đến năm 2019 được bổ nhiệm Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cho đến nay.

Từ những kiến thức được đào tạo ở các nhà trường và qua quá trình thực tiễn công tác, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước và đồng nghiệp. Trong suốt những năm công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, anh Tiến luôn khẳng định là một cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn vững vàng, hiểu biết trong lĩnh vực pháp luật, lãnh đạo Ban hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Cán bộ Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của nhân dân ảnh 1

Anh Lê Minh Tiến (đeo kính).

Những năm qua, với cương vị là lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, anh Lê Minh Tiến đã cùng tập thể Ban tích cực phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu để Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Ban Thường trực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; Phối hợp tổ chức các hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri; hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với công tác tham mưu, anh Lê Minh Tiến đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban Thường trực giao. Quá trình thực thi nhiệm vụ, anh Tiến luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn, gương mẫu trong mọi công việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan, gắn trách nhiệm cùng tập thể trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với kết quả đó, năm 2014, tập thể Ban Dân chủ - Pháp luật do anh phụ trách được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Riêng cá nhân anh Lê Minh Tiến nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong của cán bộ Mặt trận

Không chỉ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong mối quan hệ với anh em đồng nghiệp, anh luôn hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng trao đổi các kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những chủ trương, quy định, hướng dẫn của cấp trên để cùng tham mưu triển khai thực hiện đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Đặc biệt, trong công tác hướng dẫn đối với cán bộ trẻ mới vào ngành, anh luôn nhiệt tình chia sẻ, “cầm tay chỉ việc” cũng như hướng dẫn cách thức tự trau dồi vốn kiến thức, kinh nghiệm của bản thân.

Cán bộ Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của nhân dân ảnh 2

Anh Lê Minh Tiến (đeo kính) cùng cán bộ Ban luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, anh luôn nêu cao ý thức học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công, anh đã tham gia nghiên cứu, biên soạn, xây dựng một số đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, chương trình, đề án được nghiệm thu, đã và đang được áp dụng mang lại hiệu quả cao.

Tiêu biểu như: Đề tài khoa học cấp bộ “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội - Thực trạng và giải pháp”; các Đề tài khoa học cấp tỉnh: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”; “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cấp cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024”…

Trao đổi với chúng tôi về công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, anh Lê Minh Tiến chia sẻ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận, ngoài sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, thì mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Điều này đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải luôn cập nhật thông tin, có sự hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phải có kiến thức chuyên môn sâu về một số lĩnh vực cụ thể. Qua đó, cán bộ Mặt trận mới có thể tham mưu cụ thể hóa đường lối, chính sách và trực tiếp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; giám sát, phản biện xã hội theo từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra”, anh Tiến nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm