'Cần coi điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quan niệm,điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật mà còn là một ngành kinh tế, một ngành công nghiệp văn hóa, phát triển trên nền tảng các quy luật kinh tế.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng cần coi điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng cần coi điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa.

Tiếp tục Phiên họp thứ 3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, sáng nay (14/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộc lộ những bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung.

Một số quy định không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ hoặc được quy định tại luật chuyên ngành khác. Một số quy định không thể hiện được đặc thù của điện ảnh nên không khả thi. Một số vấn đề mới phát sinh cần bổ sung vào Luật Điện ảnh như: công nghiệp điện ảnh, thị trường điện ảnh, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong các khâu sản xuất, phát hành, phổ biến và lưu trữ phim…

Vì vậy, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 52 điều, có kế thừa, chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung 25 điều, quy định mới 27 điều so với Luật hiện hành. Trong đó, dự thảo Luật bổ sung chương mới về quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục lưu ý, cần khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; bảo đảm phù hợp, đồng bộ, khả thi; tuân thủ Hiến pháp, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, huy động các nguồn lực phát triển ngành điện ảnh.

'Cần coi điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa' ảnh 1

Phiên làm việc sáng 14/9 của UBTVQH.

Cơ bản nhất trí việc sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh, các Ủy viên UBTVQH nhấn mạnh, mục tiêu sửa đổi phải tạo ra được hành lang pháp lý và chính sách đột phá, có tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh Việt Nam với tư cách vừa là một ngành văn hóa nghệ thuật, vừa là một ngành dịch vụ văn hóa, kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Luật sửa đổi phải tiếp tục thúc đẩy phát triển nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam, vừa tiên tiến, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc và có uy tín với quốc tế, phải phục vụ tốt yêu cầu bảo vệ và đảm bảo quyền sáng tạo, quyền hưởng thụ giá trị văn hóa nghệ thuật của người dân và cộng đồng. Phải tạo ra khuôn khổ pháp lý để điện ảnh thực hiện tốt chức năng giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân theo đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng.

Góp ý vào nội dung này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ, cần nhìn nhận điện ảnh không chỉ dưới góc độ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm dịch vụ có tính văn hóa rất cao. Ngành điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật mà còn là một ngành kinh tế, một ngành công nghiệp văn hóa, phát triển trên nền tảng các quy luật kinh tế, do đó cần có cả các chính sách để phát triển điện ảnh như một ngành kinh tế.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, 2 yêu cầu cao nhất, bao trùm nhất trong sửa đổi Luật Điện ảnh là điều chỉnh được các hoạt động điện ảnh trong môi trường công nghệ số, khuyến khích điện ảnh phát triển nhanh trên các nền tảng số và tạo được hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp điện ảnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm