Cân nhắc hai phương án luật hóa đấu giá biển số xe

(PLVN) - Một trong những nội dung được quan tâm trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là quy định đấu giá biển số xe. Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc luật hóa quy định này, tiến hành tổng kết thí điểm.
Quang cảnh Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo Luật. (Ảnh: Phạm Thắng)
Quang cảnh Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo Luật. (Ảnh: Phạm Thắng)

Mở rộng đấu giá cả biển số xe tải, xe khách, xe mô tô

Báo cáo tại phiên họp về quy định đấu giá biển số xe, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (QH) Lê Tấn Tới cho biết, đa số ý kiến đề nghị nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung vào dự thảo Luật quy định về đấu giá biển số xe ô tô; có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải, xe khách và xe mô tô.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ và thấy rằng việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 trong thời gian vừa qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới này. Nếu không kịp thời đưa vào dự thảo Luật mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm, tiến hành tổng kết, báo cáo QH thì lúc đó phải tiến hành trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Luật mới được QH sẽ gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và ngân sách.

Căn cứ đề xuất của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đưa ra 2 phương án để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe. Theo đó, phương án 1 bổ sung 1 điều (Điều 37) vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) trên tinh thần kế thừa nội dung của Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết trên. Phương án 2 bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với phương án 1, vì đưa vào quy định trong dự thảo Luật TTATGTĐB là phù hợp với ý kiến của đại biểu QH, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật TTATGTĐB là luật chuyên ngành, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện GTĐB, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Phải đủ điều kiện mới luật hóa đấu giá biển số xe

Cho ý kiến về nội dung này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày 15/11/2022 tại Kỳ họp thứ 4, QH khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe. Việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 trong thời gian vừa qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới này.

Tuy nhiên, tại Điều 7 Nghị quyết 73/2022/QH15 đã quy định rõ Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm. Tại khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết cũng quy định là Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo QH kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết này, đề xuất hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe tại kỳ họp đầu năm 2026. Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị với Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần phải đánh giá kỹ hơn tác động, giải trình kỹ hơn nội dung này để báo cáo với QH cho việc luật hóa quy định này tại Điều 37 dự thảo Luật TTATGTĐB.

Trưởng Ban Công tác đại biểu cho rằng, Nghị quyết 73/2022/QH15 mới thực hiện chưa được 1 năm. Do vậy, cần tiếp tục đánh giá tác động, giải trình kỹ hơn. Đồng thời, với quan điểm xác định biển số xe là tài sản, nội dung này nên luật hóa ở pháp luật về đấu giá tài sản sẽ phù hợp hơn.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga cũng tán thành không nên vội vàng đưa nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật TTATGTĐB. Việc đấu giá biển số xe tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 73/2022/QH15 và sẽ báo cáo QH vào năm 2026. Chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, QH yêu cầu Nghị quyết 73/2022/QH15 phải có tổng kết đánh giá báo cáo QH xem xét… Hiện nay, chưa có tổng kết đánh giá đầy đủ, toàn diện, mới thực hiện chưa được 1/3 thời gian QH cho phép. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh, mặc dù những kết quả đạt được qua phản ánh tại các phương tiện thông tin đại chúng rất tích cực nhưng cần phải có sự tổng kết, đánh giá nghiêm túc để báo cáo QH. Điều này cũng thể hiện đúng tinh thần yêu cầu của QH.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, phương án luật hóa trong Điều 37 dự thảo Luật mở rộng nhiều hơn so với phạm vi đang thí điểm. Theo Nghị quyết 73, việc thí điểm đấu giá chỉ áp dụng đối với biển số xe ô tô, biển số xe trắng. Nhưng dự thảo Luật dự kiến mở rộng đến mô tô, xe máy. Do đó, đề nghị cần phải thận trọng và đánh giá rõ hơn việc mở rộng phạm vi biển số đấu giá. Trường hợp Chính phủ vẫn đề nghị luật hóa, phải có tổng kết đầy đủ để báo cáo QH.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị nghiên cứu kỹ phương án quy định đấu giá biển số xe theo hướng chưa luật hóa trong dự thảo Luật TTATGTĐB. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15 sẽ tổng kết việc thí điểm đấu giá biển số xe, đủ điều kiện thì luật hóa. Cùng với đó, cần nghiên cứu để có phương án luật hóa tại Luật này hay tại Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp Chính phủ quyết tâm quy định ngay trong dự thảo Luật TTATGTĐB thì phải giải trình, đánh giá tác động thật rõ để báo cáo QH.

Đọc thêm