Cần tính toán thêm tính ổn định của pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ trì cuộc làm việc sáng 28/4 với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải tính toán thêm tính ổn định của pháp luật, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống nhưng cũng cần khắc phục chuyện quá câu nệ và máy móc.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nêu điểm nổi trội trong hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ này là công tác lập pháp với việc chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội xem xét, thông qua 13 luật (8 luật sửa đổi, bổ sung và 5 luật ban hành mới). 

Trong đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là một “dấu son” trong hoạt động lập pháp của nhiệm kỳ này, đi vào cuộc sống rất nhanh. Các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế có chất lượng ngày càng cao hơn, sắc sảo và thuyết phục hơn.

Về trọng tâm trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xây dựng định hướng phục vụ Chiến lược xây dựng pháp luật trong 5-10 năm tới để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên tinh thần chủ động hơn trong công tác xây dựng pháp luật và trong sáng kiến lập pháp.

Cần tính toán thêm tính ổn định của pháp luật ảnh 1
 Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh đến dự án trọng điểm và rất khó của Quốc hội khóa XV là dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Kinh tế vào cuộc sớm. Trước mắt là phục vụ tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, đồng thời phác thảo những định hướng lớn cần sửa đổi.

Cùng với đó, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm cuộc sống thay đổi hết sức nhanh chóng. Vì vậy, cần xác định vấn đề nào do Chính phủ, vấn đề nào do Quốc hội để triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải tính toán thêm tính ổn định của pháp luật, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống nhưng cần khắc phục chuyện quá câu nệ và máy móc, nhiều vấn đề chưa rõ, chưa đủ rõ đã quy định cứng ở trong luật mà không giao cho Chính phủ hướng dẫn, làm cho “đời sống” của luật rất ngắn…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm