Chặng đường 75 năm hào hùng của Bộ Tổng tham mưu

(PLVN) - Với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong 75 năm qua, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của BTTM.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của BTTM.

Xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất

Cách đây 75 năm, vào ngày 7/9/1945, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang (LLVT) cả nước, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ thành lập BTTM. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “... BTTM là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện Quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”. 

Trong hành trình 75 năm, BTTM đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân (QĐND) và Dân quân tự vệ (DQTV).

Cán bộ, chiến sĩ BTTM đã kề vai, sát cánh cùng toàn quân và nhân dân cả nước tiến hành 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đó không chỉ là cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai chế độ, hai đội quân, mà còn là cuộc đấu trí đặc biệt cam go giữa hai Bộ Tham mưu đối địch. 

Chiến thắng của quân và dân ta là thành công về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng, sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”. Thắng lợi đó đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, BTTM đã khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược nhạy bén và trung thành.

Thượng tướng, TS. Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), cho biết, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, BTTM đã từng bước tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy LLVT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế; tham mưu xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các kế hoạch tác chiến chiến lược, các công trình phòng thủ; đề xuất nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, BTTM luôn coi trọng chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, xây dựng lực lượng dân quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với Công an thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước; chỉ đạo việc thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, tạo tiềm lực và sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho xây dựng Quân đội và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động hợp tác với các nước triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, góp phần nâng cao vị thế đất nước và Quân đội trên trường quốc tế. 

Đổi mới tổ chức lực lượng trong tình hình mới 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống BTTM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là QUTƯ, BQP; được sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp vẻ vang của Quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ BTTM đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của QĐND và DQTV Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, mưu lược - Tận tụy, sáng tạo - Đoàn kết, hiệp đồng - Quyết chiến, quyết thắng”. 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BTTM luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Xây dựng phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, gắn quốc phòng, an ninh (QPAN) với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với QPAN”. 

Những năm qua, BTTM đã tham mưu với Đảng, QUTƯ và BQP về tổ chức QĐND Việt Nam trong tình hình mới, thực hiện đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, toàn diện, đổi mới chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trong đó đổi mới tổ chức LLVT, QĐND là một tất yếu khách quan, vừa cấp thiết trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Mục tiêu, phương hướng chỉ đạo cơ bản, xuyên suốt về tổ chức lực lượng mà BTTM đưa ra từ đầu thời kỳ đổi mới đến nay là điều chỉnh thu gọn quy mô, cân đối lại cơ cấu lực lượng thường trực một cách hợp lý, đồng thời đẩy mạnh xây dựng lực lượng dự bị động viên, DQTV, nâng cao chất lượng tổ chức LLVT, phù hợp với nhiệm vụ và khả năng bảo đảm mọi mặt, theo phương hướng: Xây dựng LLVT nhân dân chất lượng ngày càng cao; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, với cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, được huấn luyện và quản lý tốt, bảo đảm khi cần có thể động viên được nhanh chóng theo kế hoạch; xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, lấy chất lượng làm chính. 

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, BTTM đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

17 đơn vị trực thuộc BTTM được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2020), Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đọc thêm