'Chạy chức, chạy quyền' làm 'thui chột' động lực phấn đấu của cán bộ giỏi

(PLVN) -Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020, sáng nay, 27/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, nếu công tác cán bộ không công khai, minh bạch, vây cánh, cục bộ, chạy chức, chạy quyền... sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của cán bộ giỏi, và là điều kiện để cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ chúng ta.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện; từ đầu năm đến nay, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện... 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác của ngành Nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, trong đó có sự chồng chéo của những văn bản quy phạm pháp luật, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức của các cơ quan tham mưu giúp việc.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, ngay từ đầu năm 2019, với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. 

Trong cải cách hành chính, đến nay đã có trên 50 địa phương xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên trục liên thông văn bản Quốc gia, bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả…

'Chạy chức, chạy quyền' làm 'thui chột' động lực phấn đấu của cán bộ giỏi ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các lãnh đạo Bộ Nội vụ dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; công tác cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chính sách tiền lương và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài…

“Quyền lực mềm” gây khó khăn cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2019. Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. 

Phó Thủ tướng cho rằng, việc đánh giá công chức, viên chức, cán bộ năm qua còn chưa thực chất, chưa làm căn cứ cho các khâu khác trong công tác cán bộ, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém về năng lực, trình độ. Đặc biêt, vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt, “quyền lực mềm” gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân khi giải quyết thủ tục hành chính; đạo đức, văn hóa công vụ còn có biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Ông đề nghị phải lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lấy kết quả này làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, tinh giản biên chế… đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ. Khẩn trương triển khai công việc để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.

'Chạy chức, chạy quyền' làm 'thui chột' động lực phấn đấu của cán bộ giỏi ảnh 2
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Binh, sự cạnh tranh lành mạnh là hết sức quan trọng, sự công bằng, công minh trong công tác cán bộ là động lực để chúng ta xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi, có chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ và có động lực cống hiến.

“Nếu công tác cán bộ không công khai, không minh bạch, vây cánh, địa phương, cục bộ, chạy chức, chạy bằng cấp, chạy này kia các thứ sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của cán bộ giỏi, và là điều kiện để cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ chúng ta”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Do đó, công tác cán bộ phải tạo điều kiện để cùng nhau phấn đấu trong sáng, phấn đấu tự thân bằng trình độ, năng lực, từ đó có một đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng, vừa chuyên. 

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cần tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú trọng cải cách thể chế, cải cách chính sách tiền lương và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công. 

Bộ Nội vụ cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; trong đó chú ý tham mưu cơ chế, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Nhấn mạnh chính sách đại đoàn kết toàn dân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ và ngành Nội vụ cần tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Việt Nam đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung đẩy nhanh phục hồi kinh tế, phát triển bền vững

(PLVN) - Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nội hàm của các trụ cột hợp tác, đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đọc thêm