Chỉ rõ chồng chéo, bất cập trong các chính sách dân tộc, đề xuất giải pháp khắc phục

(PLVN) - Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp về Đề án Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013.
Hình ảnh tại cuộc họp.
Hình ảnh tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; các Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng đoàn QH đã ban hành Quyết định số 2362, giao Thường trực Hội đồng Dân tộc nhiệm vụ xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”. Cuộc họp nhằm thảo luận, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi xin ý kiến Đảng đoàn QH.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, công phu của bộ phận soạn thảo, Thường trực Hội đồng đã tập hợp tư liệu, số liệu và dự thảo Đề án; tổ chức hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến nhiều lần trong Tổ đảng của Hội đồng dân tộc đối với dự thảo Đề án, Phó Chủ tịch Thường trực QH cho rằng, tài liệu được chuẩn bị công phu, dày dặn gồm dự thảo Đề án và 16 phụ lục kèm theo, tổng hợp, trích dẫn các nội dung theo lĩnh vực, theo năm ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, bộ phận soạn thảo và Thường trực Hội đồng Dân tộc cần chỉ rõ những mẫu thuẫn, chồng chéo, bất cập và nguyên nhân của những mẫu thuẫn, chồng chéo, bất cập liên quan tới các chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách pháp luật; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung quy định của văn bản quy phạm pháp luật; rà soát để phát hiện nội dung nào còn thiếu, không phù hợp, xác định giải pháp thực hiện cho đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc thảo luận kỹ phạm vi, bố cục, nội dung Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ giải pháp.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực QH đã nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả thực hiện Đề án. Các Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, chồng chéo, bất cập liên quan tới chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật; khó khăn trong việc hệ thống hoá các chính sách.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án, có báo cáo giải trình, tiếp thu chi tiết, trình xin ý kiến Đảng đoàn QH.

Đọc thêm