Chỉ số đo lường sự hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính có độ tin cậy cao

(PLO) - Hôm qua (19/7), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ, TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chương trình phối hợp về việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong những năm qua, công tác CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó Chính phủ xác định một trong các mục tiêu của CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là “Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020”.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”. 

Tại mỗi tỉnh, TP, chọn thống nhất các cơ quan hành chính để điều tra xã hội học như sau: 6 sở (Sở TN&MT; Sở GTVT; Sở Xây dựng, Sở VHTT&DL; Sở NN&PTNT và Sở Tư pháp); 6 UBND cấp huyện thuộc 3 loại đơn vị hành chính cấp huyện; 18 UBND cấp xã thuộc 3 loại đơn vị hành chính cấp xã. Riêng đối với TP Hà Nội và TP HCM, chọn tại mỗi địa phương 6 sở (như trên); 9 UBND cấp huyện thuộc 3 loại đơn vị hành chính cấp huyện; 27 UBND cấp xã thuộc 3 loại đơn vị hành chính cấp xã.

“Thực tế kết quả triển khai đã phản ánh đúng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính hiện nay và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục các vấn đề hiện nay để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.”- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Theo  Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, sau một năm thực hiện cho thấy Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 có độ tin cậy cao, được các cấp, các ngành và đặc biệt người dân đánh giá tích cực.

Điều tra xã hội học theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017 việc đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh, TP. Ông Mẫn đề nghị năm 2018, việc triển khai phải nâng cao chất lượng hơn nữa để CCHC phải thực sự phục vụ cho nhân dân, cho tổ chức.

Để phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ TƯ đến địa phương, sự tham gia tích cực của người dân trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. 

3 cơ quan thực hiện Chương trình cũng đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lấy kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính nhà nước năm 2017 làm cơ sở thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương mình.

Tại Hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018 – 2020.  

Việc điều tra xã hội học tại 63 tỉnh, TP sẽ được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm sẽ tiến hành nhập dữ liệu điều tra xã hội học, tổng hợp phân tích dữ liệu điều tra xã hội học và xây dựng báo cáo Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm