Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ- Biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(PLVN) -Ngày 11/4, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: baodienbienphu.com.vn
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Chủ trì Hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị, Tỉnh ủy Điện Biên…

Dự Hội thảo còn có gần 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương; các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Hội thảo là một trong chuỗi các hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, kết quả Hội thảo một lần nữa góp phần làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa, rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại bài học lịch sử về sức mạnh của chiến tranh Nhân dân, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ để vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới cùng những vấn đề và nội dung quan trọng về Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bế mạc Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương tinh thần cố gắng của các đơn vị trong việc tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công Hội thảo. Kết quả của hội thảo đã bổ sung tư liệu, sự kiện cùng những nhận định, đánh giá quan trọng, khẳng định và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị.

Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa các kết quả nghiên cứu trên được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc hơn nữa trong thực tiễn./.

Đọc thêm