Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở Sơn Dương, Tuyên Quang.

(PLVN) -Với những nỗ lực trong công tác từ năm 2015 đến nay Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Sơn Dương , Tuyên Quang đã được tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.
Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở Sơn Dương, Tuyên Quang.

Trong những năm qua nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành và sự ủng hộ, phối hợp của UBND các xã, thị trấn, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức,  người lao động, Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao.

Song song với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Sơn Dương luôn chú trọng tới kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Chi bộ…hàng năm tiến hành đăng ký mô hình, công trình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của ngành, của đất nước và địa phương tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Chi cục THADS đã chỉ đạo công chức, người lao động trong cơ quan căn cứ chương trình công tác của Cục THADS, huyện ủy, UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực huyện ủy và UBND huyện cho ý kiến và  trình Cục THADS sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn đơn vị, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng Chấp hành viên, qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.

Với kết quả công tác THADS, từ năm 2015-2020, Chi cục THADS huyện Sơn Dương luôn có những chuyển biến tích cực hằng năm kết quả thi hành án đều đạt và vượt chỉ tiêu Cục giao. Năm 2017, kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 895 việc, đạt tỷ lệ 90,1% (vượt 17,6% so với chỉ tiêu Cục giao), kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 2.583.168.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,8% trên số việc có điều kiện thi (vượt 3,8% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2018 kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 931 việc, đạt tỷ lệ 91,63% (vượt 18,6% so với chỉ tiêu Cục giao), kết quả thi hành án về giá trị đã giải quyết xong 2.681.033.000 đồng, đạt tỷ lệ 44,6% (vượt 10,6% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2019, kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 821 việc, đạt tỷ lệ 90,92% (vượt 15,92% so với chỉ tiêu Cục giao), kết quả thi hành án về tiền đã giải quyết xong 4650.892.000 đồng, đạt tỷ lệ 45,19% (vượt 10.19% so với chỉ tiêu Cục giao); 11 tháng năm 2020, về việc đã giải quyết xong 932 việc, đạt tỷ lệ 90,98%; về giá trị đã giải quyết xong 7.827.769.000 đồng, đạt tỷ lệ 57,67%.

Với những nỗ lực trong công tác từ năm 2015 đến nay Chi cục THADS huyện Sơn Dương đạt nhiều danh hiệu phần thường cao quý. Gần đây nhất, năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”; Năm 2018: Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen; Năm 2019: Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”; Năm  2020: đề nghị Cục trưởng công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020; đề nghị Bộ Tư pháp công nhận Điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020. 

Đọc thêm