Chuyên gia phải được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

(PLVN) - Chuyên gia nhập cảnh vào Việt Năm làm việc phải đảm bảo đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3 - 7 ngày trước ngày nhập cảnh. 

Chuyên gia nhập cảnh vào Việt Năm làm việc phải đảm bảo đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày nhập cảnh

Chuyên gia nhập cảnh vào Việt Năm làm việc phải đảm bảo đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày nhập cảnh

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa ký công văn  gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Theo dó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có xu hướng gia tăng. 

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đăm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố thực hiện việc thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 - 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. 

Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trưởng hợp bị mắc COVID-19. 

Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nưrớc ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quán lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đề làm việc. 

Quy định không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 5/8/2020. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm