Công an cấp xã trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ 01/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, 03 lực lượng sau đây sẽ được kiện toàn thành trật tự thôn và do công an cấp xã trực tiếp quản lý chỉ đạo, điều hành.
Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

03 lực lượng được kiện toàn thành trật tự thôn từ 01/7/2024

Theo Điều 14, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023.

Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

- Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Công an cấp xã quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Như vậy, kể từ 01/7/2024, lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng được kiện toàn thành trật tự thôn.

Công an cấp xã sẽ chỉ đạo điều hành trật tự thôn từ 01/7/2024

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023, UBND cấp xã quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các đoàn thể, tổ chức quần chúng ở cơ sở là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Như vậy, công an cấp xã trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng trật tự thôn.

Đọc thêm