Công bố 9 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ngày 11/13 ký ban hành văn bản công bố 9 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Cụ thể, 9 Nghị quyết được Tổng thư ký Quốc hội công bố gồm:

Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó, nêu các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5%-6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1%-3%... 

Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 dự toán là 1.319.200 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng tương đương 3,7% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương năm tới là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình này, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai áp dụng chậm nhất từ năm học 2020 - 2021 với lớp đầu cấp tiểu học, từ năm học 2021 - 2022 với lớp đầu cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022 - 2023 với lớp đầu cấp trung học phổ thông.

Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Theo Nghị quyết, giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 118.716 tỷ đồng.

Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, trong đó nêu, tổng mức đầu tư Dự án là 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh: Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: 

Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm