Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật được Quốc hội thông qua

Thừa lệnh Chủ tịch nước, chiều nay, 16/12, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố Lệnh về việc công bố 11 Luật của Chủ tịch nước.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật được Quốc hội thông qua

Theo đó, căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố Bộ luật Lao động; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm