Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 6 luật mới được thông qua

(PLVN) - Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tăng mức xử phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 4 điều, bãi bỏ 3 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 6 luật mới được thông qua ảnh 1
 Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại buổi họp báo.

So với Luật hiện hành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tăng mức xử phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực quản lý nhà nước, gồm: giao thông đường bộ; phòng, chống tệ nạn xã hội; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; giáo dục; điện lực; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thủy lợi; báo chí; kinh doanh bất động sản. 

Đồng thời bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực như tín ngưỡng; đối ngoại; cứu nạn, cứu hộ; in; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; kiểm toán nhà nước; cản trở hoạt động tố tụng. Sửa đổi tên của một số lĩnh vực như lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng thành trồng trọt; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thành chăn nuôi…

Luật cũng sửa đổi, bổ sung tên gọi/bãi bỏ một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xuất phát từ việc một số cơ quan, đơn vị được sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Ví dụ, một số chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan…

Một số chức danh được bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lực lượng (cơ quan) như Kiểm ngư, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh là cấp cuối cùng của mỗi lực lượng đã được Luật hiện hành quy định, Luật bổ sung 8 nhóm chức danh có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phụ thuộc vào giá trị tạng vật, phương tiện. Các chức danh khác ở cấp cơ sở có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền.

Quy định cụ thể, rõ ràng thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

So với Luật hiện hành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục xử phạt để bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật thời gian qua.

Cụ thể, Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định về lập biên bản vi phạm hành chính theo hướng quy định nguyên tắc “phải kịp thời lập biên bản” và giao Chính phủ quy định chi tiết; tăng thời hạn định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ 24h lên 48h; sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp và thủ tục giải trình; mở rộng lĩnh vực được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính…

Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về hoãn, giảm, miễn tiền phạt tại Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng bổ sung quy định tổ chức cũng được hoãn, giảm, miễn tiền phạt để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tổ chức/doanh nghiệp khi gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. 

Cùng với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, buổi họp báo cũng công bố 6 luật khác gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú năm 2020; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm