Công tác THADS năm 2019: Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngành

(PLVN) - Tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2019 diễn ra ngày 17/1, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi yêu cầu toàn Hệ thống THADS, đặc biệt là các đơn vị thuộc Tổng cục cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý ngành để phòng ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước trong công tác THADS.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn cho biết năm 2018, Tổng cục đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao. 

Về cơ bản, Tổng cục đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm, đặc biệt là nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan THADS tổ chức thi hành xong đạt, vượt chỉ tiêu THADS được giao. Cụ thể: kết quả THADS, về việc, thi hành xong 571.708 việc, đạt tỷ lệ 80,30%; về tiền, thi hành xong trên 34.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,35%; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính (THAHC): thi hành xong 139 vụ việc, còn 224 vụ việc chưa thi hành xong.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, quyết liệt hơn. Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai Luật THADS cơ bản được hoàn thiện. Các mặt công tác khác như quản lý nhà nước về THAHC; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng; thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác tổ chức cán bộ, nhất là quy hoạch và công tác thi tuyển, tuyển dụng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được quan tâm, củng cố.

Công tác THADS năm 2019: Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngành ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, công tác THADS, hành chính năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc còn chưa thực sự quyết liệt; tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản còn chậm; quá trình giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của các Đoàn kiểm tra còn chưa đáp ứng yêu cầu…

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS Lê Thị Kim Dung nhận định năm 2018, Tổng cục THADS, Tổ xử lý nợ xấu cũng như các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với án tín dụng, ngân hàng song kết quả thi hành án trong lĩnh vực này vẫn chưa được như mong muốn. Thẳng thắn nhìn nhận, Vụ trưởng Vụ 1 chỉ ra một số nguyên nhân như: ý thức của một số Chấp hành viên còn hạn chế; còn vướng mắc liên quan tới hoàn tất thủ tục về thuế, phí để chuyển nhượng và giao tài sản; công tác thẩm định giá và bán đấu giá tài sản đã có sự kiểm soát tốt hơn song vẫn còn nhiều bất cập… Do đó, năm 2019, Vụ tiếp tục tham mưu cho Tổng cục THADS tập trung giải quyết các điểm yếu, điểm vướng trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; sâu sát hơn trong các vụ án tín dụng ngân hàng, đặc biệt tại các địa phương có lượng án lớn, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Còn Giám đốc Trung tâm Thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng CNTT, Tổng cục THADS Hoàng Thế Anh đề xuất xây dựng quy chế phân công công việc cho Chấp hành viên để đảm bảo minh bạch; tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên quan tới án kinh doanh thương mại; xây dựng quy chế phối hợp trong phân cấp và quản lý các sản phẩm CNTT. Đặc biệt, cần có hướng dẫn quản lý riêng với Chấp hành viên và Thư ký khi hoạt động ngoài cơ quan THADS để nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ.

Nhận định công tác theo dõi THAHC còn nhiều khó khăn, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS Nguyễn Thị Hoàng Giang đã chỉ ra một số nguyên nhân chính trong công tác này như: đối tượng phải thi hành án là cơ quan nhà nước; nội hàm THAHC rộng; cơ chế thi hành tự nguyện… Để khắc phục những khó khăn trên, giải pháp then chốt là tập trung nâng cao nhận thức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước về trách nhiệm THAHC đồng thời cần có cơ chế xử lý trách nhiệm cơ quan, cá nhân không thi hành.

Liên quan tới công tác kiểm tra và công tác cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa thẳng thắn, chất đánh giá chất lượng công tác kiểm tra thời gian qua còn chưa đạt như mong muốn, chưa có chiều sâu do thời gian kiểm tra ngắn, nhân lực tham gia các đoàn kiểm tra không đồng đề. Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận còn rất hạn chế, chưa xây dựng được cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng để bổ sung biên chế cho đơn vị. Do vậy, Tổng cục THADS cần nghiên cứu cơ chế thành lập Tổ chuyên trách kiểm tra với các thành viên đảm bảo có năng lực, trình độ, trách nhiệm; tiếp tục làm tốt công tác luân chuyển, điều động, cử cán bộ, công chức đi thực tế tại cơ quan THADS địa phương để tiếp tục xây dựng được đội ngũ kế cận đủ về số lượng và mạnh về chất lượng.

Làm tốt vai trò quản lý ngành

Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Hệ thống THADS để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó khăn như công tác xây dựng thể chế, hoàn thành chỉ tiêu về việc và tiền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi cũng dự báo năm 2019 toàn Hệ thống tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Do đó, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị của Tổng cục THADS cần đánh giá đầy đủ, toàn diện các tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, đặc biệt, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý ngành để phòng ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước trong công tác THADS. 

Công tác THADS năm 2019: Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngành ảnh 2
Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu các đơn vị của Tổng cục THADS cần đánh giá đầy đủ, toàn diện các tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục

Tổng cục trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo, các đơn vị thuộc Tổng cục tập trung xác định rõ nhiệm vụ của đơn vị mình để tập trung quản lý, điều hành, kiểm soát, nhận dạng đúng các vấn đề để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế phát sinh sai phạm. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi THAHC, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; đẩy mạnh công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống để nâng cao hiệu quả các mặt công tác.

Công tác THADS năm 2019: Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngành ảnh 3
Tổng cục trưởng THADS trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị thuộc Tổng cục

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng các danh hiệu: Huân chương lao động Hạng Ba cho đồng chí Hà Huy Lục, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018 cho Tổng cục THADS và 3 đơn vị thuộc Tổng cục THADS; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 32 cá nhân. Cùng ngày, Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị đã nghe báo cáo về các mặt công tác, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm vừa qua đồng thời bầu và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Công tác THADS năm 2019: Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngành ảnh 4
Lãnh đạo Tổng cục trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm