Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng với giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/08/2017..

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông báo, công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CT-08C Khu đô thị Việt Hưng – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

3. Số điện thoại: (84-4) 3877 0620  

4. Số Fax: (84-4) 3877 2668

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán: 16.899.997 cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: Phát hành 3.899.999 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3. Phát hành chào bán 12.999.998 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 26/09/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua dự kiến: ngày 26/09/2017

7. Khối lượng vốn cần huy động: 129.999.980.000 đồng. 

8. Mục đích huy động vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đầu tư mua tối đa 900.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phú, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có

11.Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 06/11/2017

Thời hạn nhận chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 27/10/2017

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: 

 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: 

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký quyền mua tại Văn phòng CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành – số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 Địa điểm công bố Bản cáo bạch

- Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.tienthanhjsc.vn, www.hnx.vn, www.bvsc.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Số tài khoản: 12210001292349

- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

- Địa chỉ ngân hàng: 74 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm