Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc

(PLVN) -Mới đây, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố Vũ Quốc Doanh dự và chủ trì hội nghị.

Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc

Trong năm qua, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của ngành theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong năm 2019 các cơ quan THADS toàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực. 

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Cục lãnh chỉ đạo Lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố và Đảng bộ Khối; triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Cục. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thường xuyên và có chất lượng việc quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. Trong sinh hoạt đã phát huy cao độ tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi Đảng viên. 

Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc ảnh 1
 

Công tác bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được duy trì hàng năm theo chiêu sinh của Thành ủy, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Việc chấp hành các quy định theo hướng dẫn của Thành ủy, Đảng bộ Bộ Tư pháp của các Đảng viên được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. 

Về công tác xây dựng Đảng đã được thể hiện tại Nghị quyết của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đến nay đã phát triển được 02 đảng viên mới, 02 trường hợp chờ Đảng ủy Khối xem xét kết nạp; 01 trường hợp chờ kết quả xác minh của địa phương. Hàng năm, Đảng ủy Cục đều lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án hàng năm, từ đó, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, hạn chế, vi phạm; Yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các trường hợp vi phạm; Có giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự. Đảng ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sinh hoạt, hoạt động phù hợp với thực tiễn và đặc thù công việc.

Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc ảnh 2
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cục Vũ Quốc Doanh yêu cầu các Chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo về chất lượng nội dung sinh hoạt, bám sát vào chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Thực hiện đúng quy chế làm việc của Đảng ủy để hoạt động của đơn vị thực chất đảm bảo hiệu quả. Phát huy công tác phối hợp giữa các đơn vị, lãnh đạo đơn vị và cá nhân mỗi đảng viên, công chức trong công việc

Đảng viên phải là những hạt nhân tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, nêu gương chấp hành giờ giấc tốt kỷ cương kỷ luật lao động; giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên làm tốt công tác dân vận cần phải nâng cao công tác tiếp công dân ở mỗi đơn vị làm tốt công tác dân vận, tổ chức thi hành án công khai minh bạch, tuyên truyền pháp luật về thi hành án để hai bên được và phải thi hành án hiểu và có thể hòa giải chấp nhận phương án giải quyết hợp tình hợp lý. Đầu tư thời gian nghiên cứu học tập chuyên môn nghiệp vụ tìm hiểu các văn bản mới của Đảng để nắm bắt chủ trương đường lối để có định hướng để mỗi một đảng viên có cẩm nang để kịp thời phản bác những nội dung không đúng với đường lối của Đảng. các đảng viên cần phải có sự chọn lọc thông tin chính thống, sử dụng và chấp hành nghiêm luật an ninh mạng

Bí Thư cũng giao nhiệm vụ cho các chi bộ thuộc đảng ủy Cục gấp rút chuẩn bị các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bội Chính trị./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm