Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay

(PLVN) -Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), các ban ngành cấp tỉnh, huyện trong năm qua Cục THADS Nghệ An đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tựan toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay

Sáng 11/12, Cục THADSNghệ An đã diễn ra hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác thi hành án dân sự năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng cục THADS tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2019, Cục THADS Nghệ An đã thụ lý 20.507 vụ việc, tăng 2.172 việc so với năm 2018. Đã thi hàng xong 14.044 việc/16.965 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 83%, so với chỉ tiêu được giao năm 2019 vượt 9.5%.

Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay ảnh 1
 

Về kết quả thi hành án về tiền, Cục đã thụ lý hơn 1.575 tỷ đồng, tăng hơn 459, tỷ đồng (41%) so với năm 2018. Kết quả: Cục đã thi hành xong hơn 332 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36%, so với chỉ tiêu được giao năm 2019 vượt 3%. 

Về kết quả xét miễn, giảm thi hàng án các cơ quan THADS đã thường xuyên phối hợp với cơ quan VKS cùng cấp rà soát các trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật, lập hồ sơ đề nghị cơ quan Tòa án xét miễn, giảm thi hành án định kỳ hàng tháng, hàng quý, nên việc miễn, giảm cơ bản triệt để góp phần giảm số án chuyển kỳ sau. Cụ thể, trong năm 2019 đã đề nghị xét miễn, giảm 135 việc, tương ứng  với số tiền hơn 937 triệu đồng. 

Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay ảnh 2
 

Về áp dụng biện pháp cưỡng chế, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hàng án đối với 105 vụ việc, trong đó có 15 trường hợp thông qua vận động đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 90 vụ việc.

Về thi hành các vụ án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng:Tổng số 329 việc/980.247.967.000 đồng. Bên cạnh đó, kết quả giải quyết thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng cũng tăng lên với tổng số 39 việc. Trong đó, Cục đã giải quyết xong 12 việc/114 triệu đồng, đạt tỷ lệ 54.5% về việc và 10,3% về tiền. 

Trong năm 2019, Cục THADS Nghệ An đã giải quyết thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng với tổng số 39 việc/17.831.378.468 đồng; trong đó có điều kiện thi hành 22 việc/1.107.083.298 đồng. 

Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay ảnh 3
 

Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện khá bài bản, đúng quy định. Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở và tham gia đầy đủ các kỳ tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội đồng tiếp công dân cấp tỉnh và cấp huyện. Duy trì chế độ Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục chủ trì trực tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân; ban hành nội quy, quy chế; bố trí địa điểm thuận lợi, bảo đảm cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân. Phân công cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Toàn tỉnh có 119 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị.

Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay ảnh 4
 
Ngoài những kết quả đạt được, trong năm 2019 vừa qua, Cục THADS còn có những tồn tại, hạn chế, một số vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài mặc dù đã tập trung cao giải quyết nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Một số Chi cục trưởng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hánh án dân sự, dẫn đến chất lượng tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh của công dân chưa cao. Án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng số tiền phải thi hành rất lớn, mặc dù có nhiều biến chuyển, kết quả thi hành xong về tiền cao hơn 2018, tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng. 

Qua các đợt kiểm tra cho thấy trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án còn có trường hợp chưa chặt chẽ để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong xác minh, cưỡng chế thi hành án, chậm thi hành án…dẫn đến đơn thư khiếu nại phải hủy quyết định kê biên tài sản. Công tác phối hợp trong THADS tuy đã được tăng cường nhưng chưa được thường xuyên, chưa chặt chẽ, nhất là trong cưỡng chế THADS. 

Nguyên nhân của những tồn đọng này có chủ quan và khách quan. Về nguyên nhân chủ quan do năng lực quản lý, điều hành của một số lãnh đạo Chi cục chưa ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ thi hành án chưa đồng đều về trình độ, nghiệp vụ…

Còn nguyên nhân khách quan chủ yếu do số lượng việc, tiền thụ lý năm 2019 tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Hồ sơ thi hành án trong các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phần lớn không có khả năng trả nợ bằng tiền mặt, phải xử lý là tài sản bằng bất động sản nên việc thi hành thường khó khăn, phức tạp, kéo dài. Nhiều tài sản là nhà đất đã kê biên để đảm bảo thi hành án, đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được.

Tại hội nghị, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen của Thủ trướng  Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm