Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

(PLVN) -Ngày 1/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS Lê Quang Tiến dự Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

Tất cả các Chi cục THADS đều đạt và vượt chỉ tiêu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục THADS Trần Bình cho biết, năm 2020 mặc dù ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, kinh tế xã hội đất nước có nhiều khó khăn, số thụ lý mới về tiền tăng đột biến (137,62%), song 10/10 đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,37% về tiền. Cụ thể, các cơ quan thi hành án dân sự Thái Nguyên đã thi hành xong 7.931 việc, đạt tỷ lệ 87,29% (tăng 1,47%) so với năm 2019, vượt 7,29% so với chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án, Bộ Tư pháp giao; thi hành xong hơn 135 tỷ (tăng 39,87%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 52,37% (tăng 22,31%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 13,87% so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, năm 2020 là năm mà tất cả các Chi cục THADS đều đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 1
 

Các mặt hoạt động khác như thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án tham nhũng – kinh tế; theo dõi thi hành án hành chính;  tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát; bồi thường nhà nước… cũng có những kết quả đáng ghi nhận.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 2
 

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các Quy chế phối hợp Liên ngành Trung ương và Quy chế phối hợp liên ngành địa phương trong công tác THADS giữa Cục THADS tỉnh với các ngành: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh, Trại giam Phú Sơn 4  tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS trong thực tiễn.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 3
 

Đặc biệt năm 2020, Cục THADS tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” thay thế Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011. Chỉ thị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THADS, cải cách tư pháp, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác THADS. Xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THADS.

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ THA trong thi hành công vụ

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Cục THADS cũng chỉ rõ một số khó khăn như Ý thức chấp hành bản án, quyết định của Tòa án của người phải thi hành án chưa cao, phần lớn thường tìm cách trốn tránh, trì hoãn, thậm chí có những trường hợp chống đối quyết liệt. 

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, các cơ quan THADS trên địa bàn tiếp tục cắt giảm số lượng công chức trong bối cảnh số lượng vụ việc thụ lý ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp dẫn đến áp lực công việc ngày càng lớn, năm 2020, bình quân 01 Chấp hành viên thành phố Thái Nguyên giải quyết 350 việc/20 tỷ đồng; thành phố Sông Công 100 việc/13 tỷ đồng, thị xã Phổ Yên 313 việc/3 tỷ đồng; huyện Phú Bình 275 việc/5 tỷ đồng;  Đại Từ; 225 việc/4 tỷ đồng, Đồng Hỷ 240 việc/gần 2 tỷ đồng…

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 4
 

Cục THADS đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giữ nguyên số biên chế được giao năm 2020; cấp có thẩm quyền xem xét, quy định và hỗ trợ chính sách cho công chức được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đi lại do hoàn cảnh xa nhà; Có cơ chế bảo vệ công chức thi hành án dân sự trong thi hành công vụ; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với công chức điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác. Quan tâm bồi dưỡng công chức làm công tác tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự.

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 5
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn cho biết, trong điều kiện khó khăn chung, Thái Nguyên vẫn tăng trưởng tốt; Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu tỉnh và đang tích cực đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong sự phát triển của tỉnh có đóng góp tích cực của các cơ quan THADS trên địa bàn.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả THADS đã đạt được, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan THADS tập trung cao độ thực hiện các giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị 33; học tập triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh, thực hiện tốt các chủ trương đường lối về THADS; cơ quan THADS chủ động phối hợp để nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế. Phó Bí thư Thường trực cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng phối hợp và hỗ trợ đắc lực cho công tác THADS; đội ngũ cán bộ THADS cần nỗ lực hơn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Còn theo Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, năm 2020 trong bối cảnh khó khăn đặc biệt, toàn bộ hệ thống đã nỗ lực đạt hai chỉ tiêu cơ bản là về việc và tiền, thu trên 53 ngàn tỷ đồng, vượt trên 2%, trong đó có đóng góp tích cực của Thái Nguyên. Tổng cục trưởng cám ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan trên địa bàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với THADS Thái Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 6
 

Ghi nhận các ý kiến tại Hội nghị, Tổng cục trưởng hứa sẽ nghiên cứu, xem xét để có những giải pháp phù hợp. Thời gian tới, Tổng cục trưởng nêu rõ năm 2021 là năm đặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, 75 năm thành lập hệ thống THADS, do đó Cục cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác THADS 2021, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về THADS, THAHC; tập trung thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế; đặc biệt những vụ án Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng theo dõi; ưu tiên tập trung thi hành các vụ án lớn, trọng điểm; khắc phục sai phạm trong THADS, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sai phạm; thi hành hiệu quả các vụ án hành chính; tiếp tục kiện toàn bộ máy THADS. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong THADS…

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 7
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 8
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 9
 

Tại Hội nghị, Cục THADS cũng đã ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trại giam Phú Sơn 4- Bộ Công an; tặng tủ sách pháp luật cho các cơ quan THADS tỉnh. Hội nghị đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho 12 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 10
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 11
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 12
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 13
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 14
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 15
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 16
 
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021 ảnh 17
 
Cùng chuyên mục

Đọc thêm