Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại

(PLVN) - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến. Đồng thời cần phải có biện pháp, giải pháp cụ thể, hết sức căn cơ để tăng cơ cấu và tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao… 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội

Ngày 16/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Đánh giá cao những kết quả, đóng góp của ĐHQGHN vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu một số ý kiến để Đại hội thảo luận và quyết nghị, góp phần xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN thật sự trong sạch, vững mạnh. Ông đề nghị mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ, trước hết cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cần chú trọng “Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức, pháp luật và ý thức công dân".

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải là những cán bộ, công dân gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước và Thủ đô".

Đảng bộ cần tăng cường công tác phát triển đảng gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên, coi đây là công tác trọng tâm của các tổ chức đảng trong Đảng bộ ĐHQGHN, là cơ sở và điều kiện để nâng cao chất lượng cán bộ, cũng như nâng cao chất lượng tất cả các mặt hoạt động của ĐHQGHN. Đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

Bên cạnh đó, với tư cách là một Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, ĐHQGHN cần có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông của thành phố.

Trong đào tạo, ĐHQGHN cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là các ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của KHCN hiện đại có mức độ sẵn sàng cao như điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, công nghiệp chế tạo thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp số, xã hội số, công nghiệp văn hóa số, vận tải, logistic…

Trong hoạt động khoa học và công nghệ, ĐHQGHN phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới.

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, ĐHQGHN cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến. Đồng thời cần phải có biện pháp, giải pháp cụ thể, hết sức căn cơ để tăng cơ cấu và tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, có tầm ảnh hưởng quốc tế nhằm sớm phát triển thành đại học nghiên cứu tiên tiến có uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

"Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiến tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm