Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xác định GTVT là khâu đột phá quan trọng

(PLVN) - Ngày 11/8, Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành Giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

244 đại biểu đại diện cho gần 8.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ Bộ GTVT

244 đại biểu đại diện cho gần 8.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ Bộ GTVT

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 nhiệm vụ quan trọng là: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng hợp của dự thảo các văn kiện trình Đại hội cấp trên; Bầu BCH Đảng bộ khóa XIX; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, mặc dù trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế đất nước cũng có những thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, cùng với toàn Đảng và toàn dân, ngành GTVT đã sát cánh bên nhau, đồng tâm hiệp lực để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đánh giá thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Thể cho rằng, được sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ GTVT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với những kết quả trên là công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững... 

Đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để triển khai thực hiện.

“Toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra”- ông Lâm nhấn mạnh.

Cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Ngành GTVT những năm qua đã có những bước phát triển đột phá, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều công trình giao thông mới, quy mô lớn, hiện đại được đầu tư và khai thác hiệu quả. Tái cơ cấu vận tải bước đầu đã đạt được kết quả đáng kể và vận tải tiếp tục tăng trưởng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới, GTVT tiếp tục là một trong những khâu đột phá quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững. Vì vậy, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu giương, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Mục tiêu xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm