Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp

(PLVN) -Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp ảnh 1
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội. 

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp ảnh 2
Đồng chí Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh Ủy khóa XXII, phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách. Phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế quy mô lớn, nâng cao tiềm lực, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư; nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, gắn với sản xuất, kinh doanh. 

Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý hệ thống y tế. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giảm nghèo, chú trọng công tác giải quyết việc làm; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng; chú trọng phát triển thể thao thành tích cao và giáo dục thể chất trong trường học.

Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân.

Xây dựng chính quyền trong sạch, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp ảnh 3
Đoàn Đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm 48 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm