Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(PLVN) - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 28/10.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhận định, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ tham mưu phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân ảnh 1
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. 

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoàn thành. Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương của Khối, phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị…

Một lần nữa đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn, những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. 

Đó là nhận thức của một số ít cấp ủy, người đứng đầu công tác đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thực sự thấu đáo; vai trò của một số cấp ủy trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ chưa được phát huy đầy đủ; còn một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bị xử lý kỷ luật Đảng và truy cứu trách nhiệm hình sự…

Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân ảnh 2
 Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 -2025

Đề cập đến mục tiêu tổng quát của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng bộ Khối giữ vị trí, vai trò rất quan trọng và có trách nhiệm rất lớn nên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Khối cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, nhất là với những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm; đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng chỉ đạo Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có uy tín cao về năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý; công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ Khối vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hướng đến miền Trung ruột thịt, các đại biểu tham dự Đại hội đã ủng bộ bà con đồng bào được hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ban Tổ chức Đại hội gửi đến các tỉnh miền Trung đang chống chọi với thiên tai, bão lũ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm