Đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 100 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có nhu cầu chuyển đổi số cao, nhanh chóng đo lường hiệu quả khi chuyển đổi số như sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại dịch vụ tham gia khóa đào tạo đầu tiên của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Hôm nay (15/4), Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình CĐS) bắt đầu triển khai chuỗi đào tạo về CĐS cho doanh nghiệp nhằm chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức và năng lực triển khai CĐS cho doanh nghiệp.

Đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp ảnh 1
 Gần 100 DN tham gia khóa đào tạo đầu tiên của Chương trình Hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025

Trong Khóa đào tạo đầu tiên với chủ đề “Những vấn đề căn bản trong CĐS doanh nghiệp”, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm hiểu lộ trình, các mô hình CĐS và những câu chuyện thành công, tham khảo và chọn lựa mô hình CĐS cho doanh nghiệp của mình.

Tại đây, chuyên gia sẽ chia sẻ các hoạch định, chiến lược để chọn và xây dựng mô hình, các công cụ CĐS cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Việt Long, Phó TGĐ Ernst & Young, chuyên gia CĐS của Chương trình, sẽ chia sẻ với doanh nghiệp các vấn đề cụ thể như các cấp độ CĐS, mô hình CĐS ở từng lĩnh vực sản xuất, các công nghệ phổ biến và gợi ý một số hướng dịch chuyển mô hình kinh doanh.... Một số mô hình CĐS thành công trong nước và quốc tế cũng được phân tích để doanh nghiệp tham khảo. 

Chương trình CĐS do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp CĐS giai đoạn 2021-2025”, cùng sự hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai thực hiện.

Đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp ảnh 2
 Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cùng USAID thực hiện nghi lễ khởi động Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 ngày 3/12/2020. 

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025 (i) 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về CĐS; (ii) Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về CĐS; (iii) Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình CĐS điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; (iv) Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy CĐS cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Chương trình đã triển khai một số hoạt động như nâng cao nhận thức, tư vấn trực tiếp, kết nối giải pháp cho hơn 1000 doanh nghiệp; bước đầu hình thành mạng lưới chuyên gia CĐS; kết nối các doanh nhân công nghệ thông tin Việt Nam tham gia khóa đào tạo, cố vấn, kết nối đầu tư của Quỹ Hợp tác Ngân Hàng Thế giới - Hàn Quốc; xây dựng Sổ tay CĐS và công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm