Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bầu cử thành công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026t, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này đã và đang được thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và an toàn.

Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về bầu cử.

Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về bầu cử.

Bầu cử HĐND các cấp có ý nghĩa chính trị trọng đại với cử tri cả nước; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong quần chúng nhân dân, lựa chọn và bầu những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026.

Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế được ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; tổng số đại biểu được bầu là 7 người.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh ấn định 14 đơn vị bầu cử bầu 51 đại biểu; cấp huyện là 76 đơn vị bầu cử, bầu 288 đại biểu và cấp xã có 904 đơn vị bầu cử, bầu 3.295 đại biểu.

UBND các huyện, thị xã và thành phố đã phê chuẩn 931 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 Khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh có 892.657 cử tri. 

Mặc dù được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động, dân chủ và đúng luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bầu cử thành công ảnh 1
 Hội nghị ( bằng hình thức trực tuyến) gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ở các đơn vị bầu cử cũng đã được tổ chức hiệu quả

Để triển khai có hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử vận động bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, các địa phương, các cơ quan tổ chức trong việc phối hợp thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã tiến hành làm việc và kiểm tra các điều kiện, địa điểm chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Tính đến hết ngày 19/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Cụ thể: Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV đã thoả thuận nhất trí lập danh sách 10 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ra ứng cử. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 86 người ra ứng cử để bầu 51 đại biểu HĐND tỉnh. Với cấp huyện, nhất trí giới thiệu 484 người ra ứng cử để bầu 288 đại biểu HĐND cấp huyện và với cấp xã, đã giới thiệu 5.527 người để bầu 3.295 đại biểu HĐND cấp xã

Từ ngày 05/5/2021 đến 14/5/2021, đã tiến hành 38 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trực tiếp để vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (trong đó 16 cuộc đối với ứng cử viên ĐBQH và 22 cuộc đối với ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh), 13 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (trong đó 04 cuộc đối với ứng cử viên ĐBQH và 09 cuộc đối với ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh).

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri để đảm bảo việc niêm yết danh sách cử tri đúng tiến độ và thời gian quy định. 

Để công tác bầu cử trong toàn tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và an toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát hành gần 4.000 cuốn tài liệu tuyên truyền và hơn 12.000 tờ rơi về công tác bầu cử dành cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các cán bộ Mặt trận cấp huyện, xã.

Công tác tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh, Zalo, Facebook,… về hoạt động Mặt trận tham gia công tác bầu cử, phục vụ công tác bầu cử ở các cấp trong tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cũng liên tục được đăng tải và đẩy mạnh.

Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng phương án tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn. Tiếp tục tổ chức công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, chú trọng giám sát, kiểm tra về việc chuẩn bị các thùng phiếu phụ trong ngày bầu cử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm