Dạy trẻ về sức khoẻ sinh sản từ sớm - bảo vệ sức khoẻ của trẻ trong tương lai

(PLVN) - Cha mẹ chính là những người phù hợp nhất để dạy con cái về sức khỏe sinh sản. Nhờ có cha mẹ, trẻ sẽ có một nguồn thông tin đáng tin cậy, và có thể tự tránh xa những thông tin sai trái hoặc không được kiểm chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet hay từ bạn bè xấu.
0:00 / 0:00
0:00