Đề nghị Lạng Sơn kiểm điểm trách nhiệm các lãnh đạo 'lười' tiếp dân

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở ngành không tiếp công dân đầy đủ. Đặc biệt, Giám đốc Sở TNMT Lạng Sơn tiếp dân với tỉ lệ dưới 1%...


Giám đốc Sở TNMT Lạng Sơn tiếp dân đạt tỉ lệ dưới 1%.

Giám đốc Sở TNMT Lạng Sơn tiếp dân đạt tỉ lệ dưới 1%.

Loạt lãnh đạo vi phạm Luật Tiếp công dân

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, TTCP đã phát hiện hàng loạt sai sót. 

Cụ thể, số lượng các văn bản qua các năm chưa nhiều, nhất là giai đoạn 2010 - 2014. Các văn bản được ban hành mới chủ yếu là tiếp thu các quy định của pháp luật, chưa cụ thể hóa các quy định của pháp luật cho phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương để áp dụng đối với từng ngành nghề, lĩnh vực và điều kiện cụ thể.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với đơn vị trực thuộc về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng chưa thường xuyên, việc giải quyết còn chậm, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.

Ngoài ra, địa điểm tiếp công dân của một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân như Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Còn một số đơn vị thì không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết như tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở GD&ĐT, Sở GTVT, Sở Nội vụ.

Đáng chú ý, theo thống kê của TTCP, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì thực hiện tiếp công dân 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình là 61/182 kỳ (33,5%), Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%), Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%), Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%), Giám đốc Sở TNMT chỉ có 1/56 kỳ (0,17%) là vi phạm Luật Tiếp công dân.

Còn có một số Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện là vi phạm Điều 61, Luật Khiếu nại năm 2011 và Khoản 2, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở TNMT giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 (39,2%)..

Hạn chế trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại

TTCP cũng chỉ ra nhiều thiếu sót của tỉnh Lạng Sơn trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, công tác phân loại, xử lý đơn thư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị tại Ban Tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn chưa được thường xuyên, kết quả còn hạn chế.

Ngoài ra, việc tiếp nhận, theo dõi đơn thư tại một số Sở còn chưa đúng mẫu; xử lý, phân loại đơn thư còn nhầm lẫn, chưa chính xác. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn vi phạm về trình tự, thủ tục. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo quá trình xem xét, giải quyết còn chậm.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa bám sát nội dung hướng dẫn của Luật. Tại một số đơn vị như: Sở Nội vụ, VHTT&DL, LĐTB&XH, TN&MT, NN&PTNT, huyện Tràng Định, huyện Bình Gia, huyện Lộc Bình, UBND TP Lạng Sơn, quá trình tiến hành thanh tra một số cuộc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục. Tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch tiến hành thanh tra…

Đáng nói, về công tác phòng chống tham nhũng, một số Sở, ngành, địa phương như: Sở VHTT&DL, Cục thuế, UBND huyện Hữu Lũng, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Bình Gia chưa ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng của đơn vị theo quy định. 

Cùng với đó, việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của một số đơn vị còn sai sót như: Chưa có Biên bản bắt đầu niêm yết công khai tại Sở Xây dựng. Một số bản kê khai không đúng mẫu tại Sở Công thương, Sở Xây dựng. Một số bản kê khai nộp chậm tại các Sở: Công thương, Y tế, GD&ĐT, KH&ĐT. Ghi không đầy đủ các thông tin chung về con cái, chưa mô tả đầy đủ thông tin về tài sản, về đất đai. Thậm chí, ghi tổng thu nhập không đúng theo mẫu, có trường hợp không ghi, có trường họp chỉ ghi thu nhập của mình mà không ghi thu nhập của người trong gia đình.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng đối thoại với nông dân: Giữ vững bản lĩnh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Thủ tướng đối thoại với nông dân: Giữ vững bản lĩnh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Phát biểu mở đầu Hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân Việt Nam sáng ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ các thông điệp gửi tới các đại biểu và bà con nông dân cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất trước khó khăn, thách thức, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Đọc thêm